Postawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 roku w sprawie dofinansowania zajęć ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Istnieją sprawdzone sposoby, narzędzia i działania, które mogą ułatwić klubom realizację niełatwego zadania zdobycia sponsorów i przyczynić się do nawiązania z nimi dłuższej – oby stałej! – współpracy. Wszystkie opisane poniżej działania realizowałem osobiście w trakcie pozyskiwania sponsorów dla LKS „Budowlani” Nowy Tomyśl.

Przykładowy plan naboru.

Przykładowy regulamin naboru. Do klasy/grupy w roku szkolnym 2011/2012, przyjmowane będą dzieci z rocznika 2001. Grupa będzie liczyć maksymalnie 30 osób, w zależności od ilości chętnych. O zakwalifikowaniu ucznia do klasy sportowej/klubu na podstawie wyników rekrutacji decyduje komisja powołana przez Dyrektora/Prezesa, w skład której wchodzą nauczyciele/trenerzy – prowadzący treningi.