Młodszy wiek szkolny, obejmujący klasy I–III, jest okresem wielu rewolucji, które następują w życiu młodego człowieka i mają wpływ na całość jego funkcjonowania. Dziecko idzie do szkoły, w której spędza połowę dnia, znajduje się w nowej grupie rówieśniczej i musi podporządkować się panującym w szkole regułom. Zmiany te nie są obojętne także dla jego aktywności fizycznej i sportowej.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Długofalowa obserwacja zmian wielkości progu mleczanowego u trenujących mastersów

Wpływ treningu marszowego na skład ciała i wydolność aerobową nietrenujących mężczyzn w średnim wieku

Siła jest jedną z podstawowych kondycyjnych zdolności motorycznych. W procesie treningowym przy pomiarze siły, jako zdolności do pokonywania oporów zewnętrznych i ciężaru własnego ciała kosztem wysiłku mięśniowego, najczęściej bierze się pod uwagę siłę mięśni kończyn górnych wraz z obręczą barkową, mięśni brzucha i grzbietu oraz siłę kończyn dolnych.

Siła jako pojęcie dość szerokie w sporcie obejmuje takie komponenty jak: wytrzymałość siłową, dynamiczną siłę absolutną, statyczną siłę absolutną, siłę pokonywania oporu (tzw. „reactive...