Naukowcy z Wielkiej Brytanii zbadali wpływ oddawania krwi (w ilości ok. 450 ml) na tolerancję wysiłkową i wielkość VO2max u młodych (23 lat ±6 lat), zdrowych osób (10 mężczyzn i kobieta).

Badani wykonali kilka prób wysiłkowych na ergometrze rowerowym w celu zmierzenia wielkości VO2max oraz określenia tolerancji wysiłkowej, przed oddaniem krwi i po upływie 24 godzin.

Pomiar wielkości maksymalnego minutowego poboru tlenu (VO2max) i progu wymiany gazowej (GET – gas exchange threshold) został wykonany w trakcie stopniowanego testu wysiłkowego (wzrost obciążenia od 25 do 30 W/min przy rytmie pedałowania 90 obrotów/min).

W celu określenia tolerancji wysiłkowej, badani starali się możliwie długo kontynuować wysiłek z intensywnością równą 80% różnicy pomiędzy intensywnością GET a VO2max (zakres intensywności wysokiej).

W wyniku oddania krwi odnotowano zmniejszenie stężenia hemoglobiny (średnio z 15,4 do 14,7 g/dl) i hematokrytu (średnio z 44 do 41%). Odnotowano również obniżenie poziomu VO2max (średnio z 3,79 do 3,64 l/min) i tolerancji wysiłkowej (średni czas trwania wysiłku uległ skróceniu z 375 do 321 s).

Autorzy stwierdzili, że przed oddaniem krwi i po upływie 24 godzin występuje obniżenie wielkości VO2max i tolerancji intensywnych wysiłków fizycznych u osób młodych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Trenerzy ciągle zmagają się w swojej pracy z nadmiarem obowiązków, brakiem czasu i realizacją złożonych obietnic. Potrzebują takiego usprawnienia organizacji zadań, aby zachować wysoką produktywność w pracy. Metoda GTD to szansa na osiągnięcie tego w prosty, a zarazem bardzo efektywny sposób.