Krótkotrwałe wysiłki fizyczne wykonywane z maksymalną intensywnością są powszechnie stosowane w treningu sportowym jako bodziec adaptacyjny zwiększający możliwości wysiłkowe zawodnika. W przeciwieństwie do wysiłków długotrwałych o umiarkowanej intensywności maksymalne wysiłki krótkotrwałe wywołują większe zaburzenia homeostazy ustrojowej oraz nasilają uszkodzenia struktur mięśniowych.

Udział maksymalnych wysiłków krótkotrwałych w grach zespołowych (np. podczas meczu piłki nożnej) jest wysoki, a po zakończonych rozgrywkach we krwi zawodników obserwuje się podniesiony poziom hormonów stresowych i markerów uszkodzeń włókien mięśniowych. Wpływ krótkotrwałych intensywnych wysiłków fizycznych na zmiany całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza (TAS) młodych zawodników nie został w pełni poznany.

Celem badań przeprowadzonych przez zespół tunezyjskich naukowców było określenie wpływu krótkotrwałego wysiłku o mocy maksymalnej na poziom markerów uszkodzeń mięśniowych [m.in. kinazy keratynowej (CK) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH)] oraz TAS.

W badaniu uczestniczyło 18 piłkarzy nożnych w wieku 17-18 lat. Średnia wysokość ciała zawodników wynosiła 178 ±3 cm, masa ciała 68 ±4 kg, a poziom wydolności aerobowej (VO2max) 3,41 ±1,1 l/min. W okresie prowadzonych badań zawodnicy trenowali 4 razy w tygodniu. Żaden z uczestników badań nie przyjmował suplementów witaminowych ani zawierających antyoksydanty. W ciągu 36 godzin poprzedzających badanie zawodnicy nie wykonywali żadnych dodatkowych intensywnych wysiłków fizycznych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Na łamach ostatniego numeru prestiżowego czasopisma „Sport, Exercise, and Performance Psychology”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, ukazał się artykuł dotyczący problemu wypalenia, które dotyka młodych sportowców.

Praca na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wynagrodzenia od kilkudziesięciu lat staje się coraz bardziej popularna w środowisku szkolnym i akademickim. Jedną z instytucji, która oferuje wolontariat studentom, jest Rutgers School of Arts and Sciences w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, gdzie można pracować jako trener wolontariusz w Radzie Badawczej Sportów Młodzieżowych (Youth Sports Research Council). Trenerzy wolontariusze pracują z niepełnosprawnymi sportowcami w różnym wieku, szczególnie z cierpiącymi na zespół Downa i autyzm.