Autorzy obserwowali wpływ 5-tygodniowego treningu wykonanego na cykloergometrze na zmiany pojemności buforowej mięśni kończyn dolnych (prostowników stawu kolanowego), poziom V02max i wielkość progu mlecza- nowego (LT) u kobiet.

W badaniu uczestniczyło 16 kobiet, które zostały podzielone na dwie grupy (CONT i INT), a następnie poddane 5-tygodniowe- mu treningowi (z częstością 3 razy w tygodniu). Kobiety z grupy „INT" wykonywały treningi o wysokiej intensywności (przekraczającej poziom LT), składające się z 6-10 dwuminutowych powtórzeń interwałowych o intensywności 120-140% LT od-dzielonych minutową przerwą, natomiast kobiety z grupy „CONT" trenowały z intensywnością mniejszą (poniżej progu LT) i wykonywały wysiłki ciągłe o intensywności 80-95% LT. Całkowita objętość treningowa była podobna w obu grupach.

Rezultaty badań wykazały podobny wzrost w obu grupach wielkości maksymalnego minutowego poboru tlenu (V02max; średnio o 13%) i wzrost poziomu progu mleczanowego LT (średnio o 8%). W grupie wykonującej treningi interwałowe z wysoką intensywnością „INT" odnotowano większy wzrost pojemności buforowej mięśni w porównaniu do grupy trenującej z niższą intensywnością „CONT" (wzrost o 25% vs 2%).

Autorzy stwierdzili, że obie formy treningu, tj. trening interwałowy o wysokiej intensywności i trening ciągły o intensywności niższej, wywołują podobne zmiany w poziomie V02max i LT. Zdaniem autorów, skuteczniejszą formą treningu w zakresie zwiększenia pojemności buforowej mięśni jest trening interwałowy wykonywany z intensywnością przekraczającą poziom progu mleczanowego.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

O czym nauczyciel wychowania fizycznego w szczególności musi pamiętać? Zasady bezpieczeństwa.