Celem badań przeprowadzonych przez naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie było określenie wpływu pięciotygodniowego treningu wytrzymałościowego na obniżenie kosztu energetycznego wysiłku wykonywanego na cykloergometrze. W badaniach obserwowano zmiany zależności między poborem tlenu a wzrostem wielkości generowanej mocy z uwzględnieniem podłoża fizjologicznego tych zmian na poziomie mięśniowym.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że przekroczenie intensywności progu mleczanowego (lactate threshold – LT) prowadzi do nieliniowego wzrostu poboru tlenu względem obciążenia (mocy) w wysiłku o stopniowo wzrastającej intensywności. Zjawisko to przyczynia się do wzrostu kosztu energetycznego wysiłku (nieproporcjonalne większe zużycie tlenu w stosunku do wzrostu obciążenia) i obniżenia ekonomii wysiłku.

Interesujące jest jednak to, że koszt energetyczny wysiłku wykonywanego na cykloergometrze może zostać obniżony w wyniku kilkutygodniowego treningu wytrzymałościowego. Przejawia się to w redukcji wielkości „nadwyżki poboru tlenu” (zmniejszenie wielkości wolnej komponenty poboru tlenu), występującej w wysiłkach przekraczających intensywność progu mleczanowego.

Ponadto wzrost kosztu energetycznego wysiłku w strefie intensywności wysokich (powyżej LT) jest związany najprawdopodobniej ze zmęczeniem aktywnych włókien mięśniowych oraz zmianami stężenia metabolitów (tj. spadek PCr, wzrost ADP, AMP, IMP, Cr, Pi, H+ ), powodując obniżenie sprawności mechanicznej mięśni szkieletowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Amerykański psycholog sportu, Benjamin A. Leibowitz, w artykule Coach… Do You Know Yourself?1 wyróżnia cztery modele trenerskiej pracy. Autor, posługując się akronimem S.T.A.R. (ang. gwiazda), charakteryzuje reprezentantów poszczególnych technik stosowanych w praktyce trenerskiej. Po rozwinięciu skrótowca S.T.A.R. otrzymujemy odpowiednio: S – Searcher (Poszukiwacz), T – Technician (Technik), A – Analyzer (Analityk) oraz R – Relator (Kompan). Leibowitz definiuje mocne i słabe strony każdego ze stylów...

Pracując jako psycholog z osobami zajmującymi się nie tylko sportem, lecz także biznesem czy muzyką, zauważyłam, że łączy je jedno – chęć osiągnięcia rozumianego na swój sposób sukcesu. Nie jest ważna liczba zagranych koncertów, wysokość premii za uzyskany obrót czy też miejsce w rankingu lub na podium. To, co się liczy najbardziej, to ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki, rozwijanie się i dążenie do celu. I tu właśnie zaczynają się pojawiać trudności. Realizacja wyznaczonego sobie celu jest procesem, który wymaga konsekwencji w działaniu oraz...