Praca trenerów w różnych dyscyplinach sportu jest inna. Zgoła inaczej wyglądają obowiązki trenera w zapasach, w porównaniu do dyscyplin popularnych w mediach i cieszących się dużym zainteresowaniem społecznym. W zapasach trenerzy muszą być wychowawcą, psychologiem, masażystą, dietetykiem, powiernikiem. Nie jest to miejsce dla osoby nie umiejącej współpracować z innymi, trzeba być człowiekiem prospołecznym, otwartym, przyjaznym, kontaktowym, który nie zraża się porażkami w pracy trenerskiej i wychowawczej.

Najtrudniej jest skłonić młodą osobę, która zaczyna uczęszczać na zajęcia do systematycznej, wytrwałej pracy i dlatego to właśnie trener pierwszego kontaktu ma najtrudniejsze zadanie. Chłopiec lub dziewczynka nie przychodzi na treningi dla medali, które w przyszłości ewentualnie będzie zdobywał, przyszli bo ich urzekła osobowość trenera. Musi być więc to osoba nie tuzinkowa.

Ważne jest porozumienie

Zapasy należą do dyscyplin technicznych oraz sportów, w których wszystkie cechy motoryczne są tak samo ważne. Technika, to czas niezliczonych powtórzeń tych samych elementów, a motoryka: siła, wytrzymałość, gibkość, szybkość i moc, które się wzajemnie wykluczają. Za dużo treningu siłowego wpływa ujemnie na wytrzymałość, gibkość itd. Trener musi być więc mądry, aby z żadną z nich nie przesadzić. Dlatego tak trudno jest przygotować zawodnika do najważniejszych zawodów. Tu ważne jest porozumienie, zaufanie między trenerem i zawodnikiem. Cechy motoryczne to nie wszystko, są jeszcze cechy wolicjonalne: waleczność, wytrwałość, nieustępliwość, dążenie do celu. Te atrybuty trener musi w zawodniku rozbudzić.

Musimy być menadżerami…

Trener jest dzisiaj menadżerem, który szuka sponsora, zabezpiecza środki na zakup niezbędnego sprzętu sportowego, na odżywki, na inne niezbędne elementy. Praca trenera nie jest do opisania i jest nie do ocenienia, bo przecież zawodnicy są różni, przychodzą ze zróżnicowanym potencjałem, to co jeden zawodnik osiągnie w ciągu pół roku, drugi potrzebuje np. roku, ale dobry trener nigdy takiego zawodnika nie zdyskredytuje, bo może osiągnąć docelowo ten sam wynik . To co dzieje się na macie, siłowni, bieżni to tylko część pracy trenerskiej. Byłoby wspaniale gdyby trener miał komfort psychiczny, że to co robi, przynosi mu nie tylko satysfakcję własną, ale przynosi korzyści finansowe. Jest niewielu trenerów w zapasach, którzy są na etacie w klubie, większość to nauczyciele w szkołach, osoby pracujący zawodowo, znajdujący czas na trening i wyjazd na zawody.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 75  Strona 76

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Sport szkolny to ważny element w rozwoju fizycznym, o dużym potencjale wychowawczym. Jego zadaniem jest przygotowanie do dorosłego życia w świecie, którego tak naprawdę nie znamy ponieważ trudno sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało życie ludzi na przykład za 20 lat. Cywilizacyjny postęp zmienia styl naszego życia i naszej pracy, a także model wypoczynku.

Inicjatorzy akcji zdrowotnych wywodzą się z różnych branż. Edukacja w dziedzinie zdrowego żywienia, zdrowotnych aspektów aktywności fizycznej, ekologii i bezpieczeństwa jest nie tylko domeną wyspecjalizowanych fundacji i stowarzyszeń, ale coraz częściej również przedsiębiorców – w ramach działań CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu – oraz małych oddolnych inicjatyw.