Celem badania było zbadanie wpływu stosowania suplementacji |3-hydroksy-|3-metylomaślanu (HMB) na wielkość siły i masy mięśniowej oraz poziom tkanki tłuszczowej u dorosłych kobiet i mężczyzn objętych treningiem siłowym.

Spośród 39 mężczyzn i 36 kobiet (wiek 20-40 lat) wyłoniono losowo dwie mieszane grupy: kontrolną („placebo”) i objętą suplementacją („HMB”) (3,0 g na dzień). Badani uczestniczyli w 4-tygodniowym programie treningu siłowego, składającym się z 3 sesji w ciągu tygodnia.

Po upływie 4 tygodni treningu stwierdzono niższy poziom stężenia kinazy keratynowej (markera uszkodzeń mięśniowych) w osoczu krwi u osób z grupy „HMB” niż w grupie „placebo” (HMB: 173 +/- 17 U • H; P: 195 +/- 23 U ■ I'1).

Osoby z grupy „HMB” osiągnęły większy wzrost siły mięśni górnej części ciała w porównaniu z osobami z grupy „placebo” (HMB: 7,5 +/- 0,6 kg; P: 5,2 +/- 0,6 kg). Beztłuszczowa masa ciała w grupie „HMB” wzrosła o 1,4 +/- 0,2 kg, a w grupie „placebo” o 0,9 +/- 0,2 kg, natomiast masa tłuszczowa w grupie „HMB” zmalała o 1,1 +/- 0,2%, a w grupie „placebo” o 0,5 +/- 0,2%. Zdaniem autorów przedstawione rezultaty wskazują, że niezależnie od płci i stopnia zaawansowania treningowego suplementacja HMB w okresie treningu siłowego sprzyja rozwojowi siły mięśni górnej części ciała i minimalizuje stopień ich uszkodzenia.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Technologia cyfrowa znajduje dziś zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Nowoczesna technologia w znacznym stopniu wpływa również na doskonalenie procesu treningowego w większości dyscyplin sportowych. Piłka nożna jest jedną z tych dyscyplin, w której analiza i dobór środków treningowych, opartych na nowoczesnych technologiach ma coraz częstsze zastosowanie. W artykule prezentujemy oprogramowanie szkoleniowe i bank zasobów internetowych, które mogą być przydatne w pracy trenera.