Zagadnienie relacji międzyludzkich w sporcie (zwłaszcza między trenerem a zawodnikiem) od dawna interesowało psychologów sportu. Analizowano jednak głównie ich wpływ na wyniki osiągane przez zawodników. Kolejne badania ujawniły ich oddziaływanie także na poziom satysfakcji i u zawodników, i u trenerów.

Naukowcy zajmujący się tą kwestią postawili ostatnio pytanie o związek między spostrzeganą relacją między zawodnikiem i trenerem a realizacją podstawowych potrzeb. Zaliczyli do nich potrzebę bycia kompetentnym i autonomicznym oraz poczucia przynależności. Zaspokojenie tych potrzeb jest bardzo istotne dla osiągnięcia poczucia dobrostanu psychicznego. Dostępne są również wyniki badań, które świadczą o ich znaczeniu w utrzymywaniu pożądanego poziomu motywacji. Badacze postawili hipotezę o pozytywnym wpływie relacji trener – zawodnik na poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb.

W badaniu wzięło udział 328 zawodników (191 mężczyzn i 137 kobiet) reprezentujących różne dyscypliny sportu (pływanie, gimnastyka, taekwondo, boks, łucznictwo, judo). Średni staż sportowy wynosił 8 lat. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze, za pomocą których oceniano relacje zawodnika i trenera oraz podstawowe potrzeby.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na potwierdzenie stawianych przez badaczy hipotez. Zaangażowanie było pozytywnie związane ze spostrzeganą kompetencją zawodnika oraz autonomią. Jest to zgodne z koncepcją spostrzegania zaangażowania jako aspektu poznawczego relacji między trenerem a zawodnikiem, zorientowanego na przyszłość. Co ciekawe, poczucie bliskości współwystępowało z autonomią i kompetencją, ale nie z przynależnością. Ten nietypowy wynik można tłumaczyć tym, że relacja z trenerem została zbudowana na jego akceptacji kompetencji i niezależności zawodnika. Autonomia i kompetencja, a w mniejszym stopniu przynależność, miały wpływ na osiągany przez zawodnika poziom motywacji zewnętrznej.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czas trwania konkurencji pływackich jest stosunkowo krótki (dla dystansów od 50 m do 400 m wynosi od kilkudziesięciu sekund do kilku minut) w porównaniu z ilością czasu spędzanego przez zawodników na treningach. Większość realizowanych zadań treningowych wykonywanych jest zwykle z intensywnością umiarkowaną w stosunku do wysokich intensywności podczas zawodów pływackich.

Niektórzy szkoleniowcy osobiście angażują się w promowanie swoich zawodników. Należy do nich John Cohen, główny trener baseballowej drużyny the Diamond Dogs, reprezentującej stanowy Uniwersytet Missisipi.