Celem przeglądu była analiza wyników wielu badań, zmierzająca do wyjaśnienia przyczyn zmęczenia występującego u piłkarzy nożnych w trakcie meczu, z uwzględnieniem fizjologicznego podłoża tego zjawiska.

Analiza profilu aktywności zawodników w trakcie meczów (obejmująca pomiar czasu gry i wypoczynku oraz przebiegnięty dystans) wskazuje, że objawy zmęczenia piłkarzy, określane również obniżeniem możliwości wysiłkowych, widoczne są zwykle w trzech różnych fazach meczu:

  • w obu połowach meczu, w następstwie krótkich, intensywnych fragmentów gry,
  • w początkowej części drugiej połowy,
  • w ostatnich minutach spotkania.

Zdaniem autorów bezpośrednie przyczyny „krótkotrwałego" zmęczenia, towarzyszącego intensywnej grze zawodnika, okazują się nie być związane z wyczerpaniem zasobów glikogenu, wzrostem stężenia mleczanu, zakwaszeniem wewnątrzkomórkowym ani też z obniżeniem poziomu fosfokreatyny. Uważają oni, iż przyczyną krótkotrwałego upośledzenia możliwości wysiłkowych zawodnika są zaburzenia homeostazy jonowej i za-chwianej pobudliwości mięśniowej błony komórkowej.

Niższy poziom zdolności wysiłkowych w pierwszych minutach drugiej połowy meczu spowodowany jest obniżeniem temperatury wewnątrzmięśniowej, do którego dochodzi w czasie przerwy w grze. Z tego względu wykonywanie przez zawodników w przerwie meczu umiarkowanych wysiłków sprzyja utrzymaniu temperatury mięśni i możliwości wysiłkowych na odpowiednim poziomie.

Wyniki wielu badań wskazują, że główną przyczyną zmęczenia zawodników w końcowej fazie meczu jest niski poziom glikogenu we włóknach mięśniowych.

Ponadto negatywny wpływ czynników środowiskowych, tj. wysokiej temperatury i wilgotności powietrza, może wywoływać stany odwodnienia i zaburzać funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, nasilając objawy zmęczenia wśród zawodników.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Technologia cyfrowa znajduje dziś zastosowanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Nowoczesna technologia w znacznym stopniu wpływa również na doskonalenie procesu treningowego w większości dyscyplin sportowych. Piłka nożna jest jedną z tych dyscyplin, w której analiza i dobór środków treningowych, opartych na nowoczesnych technologiach ma coraz częstsze zastosowanie. W artykule prezentujemy oprogramowanie szkoleniowe i bank zasobów internetowych, które mogą być przydatne w pracy trenera.

Gdy wynegocjujemy warunki pobytu na planowanym przez nas obozie, zgromadzimy podstawową dokumentację wyjazdu – „staniemy” przed problemem wyliczenia kosztów i wydatków. Niezbędne okaże się opracowanie planu finansowego wyjazdu, czyli tzw. „Preliminarza Obozu”.