W ubiegłym roku szkolnym odnotowano w polskich szkołach ponad 71,5 tys. wypadków, w tym ponad 42 tys. w trakcie lekcji wychowania fizycznego. To podczas zajęć ruchowych dochodzi do największej liczby poważnych urazów. Niebezpiecznie jest na boiskach, placach zabaw, szkolnych korytarzach, lecz statystycznie do nagłych nieszczęśliwych zdarzeń zdecydowanie częściej dochodzi na sali gimnastycznej. Przewidywanie i eliminowanie zagrożeń to obowiązek każdej osoby prowadzącej zajęcia ruchowe.

We wszystkich zawodach związanych z pracą na rzecz ludzi powszechnie akceptuje się starą, znaną wszystkim zasadę: po pierwsze nie szkodzić. W myśl tej idei nauczyciel, trener czy animator ma obowiązek pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji szybko zareagować i udzielić niezbędnej pomocy.

Wraz z wydłużaniem się stażu pracy rośnie doświadczenie zawodowe, co niewątpliwie jest korzystnym zjawiskiem; warto jednak zauważyć, że bardzo często rośnie też proporcjonalnie poziom rutyny zawodowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Życie każdego sportowca wypełniają wzloty i upadki. Zarówno jedne, jak i drugie oddziałują na psychikę zawodnika oraz kształtują jego doświadczenie nie tylko w sferze sportowej, ale również osobistej. Kluczem do sukcesu jest ciężka praca, a jej rozliczenie przychodzi podczas sportowej rywalizacji – na zawodach lub meczu. Stawianie sobie kolejnych, coraz bardziej ambitnych celów sprawia, że zawodnik konfrontuje się ze swoimi słabościami, aby stać się silniejszym, szybszym, po prostu lepszym.

Poprzeczka dla współczesnych sportowców zawieszona jest bardzo wysoko. Naprzeciw tym wymaganiom, wspierając zawodników, wychodzi współczesna technologia, która zwiększa możliwości regeneracji oraz innowacyjnych rozwiązań treningowych, zarówno tych fizycznych, jak i mentalnych. Jednym z takich rarytasów jest floating.