Powszechna konieczność czy strategia samorealizacji? Fasadowość i biurokracja – narzekają przeciwnicy awansu zawodowego. Satysfakcja i małe, ale zawsze jakieś pieniądze – mówią jego zwolennicy. Niekończące się debaty rządowe i związkowe na temat konieczności awansu zawodowego i towarzyszących mu wynagrodzeń pozostają najpopularniejszymi tematami publicznych rozmów.

Co tak naprawdę oznacza awans w środowisku nauczycielskim, jakie ma dobre, a jakie złe strony? Jakie korzyści, oprócz materialnych, można osiągnąć poprzez przygotowania do kolejnych stopni awansu zawodowego?

W Polsce wymagania konieczne do osiągnięcia awansu zawodowego nauczycieli regulują ustawy. Inaczej jest w Finlandii, Norwegii i Szwecji, gdzie państwo nie określa ścieżki awansu. Istnieje tam natomiast obowiązek rozwoju zawodowego, a uzyskane w jego toku kwalifikacje mają wpływ na płace.

W naszym kraju osiągnięcie poszczególnych stopni awansu uwarunkowane jest stażem pracy nauczyciela oraz spełnieniem określonych warunków dotyczących kompetencji, umiejętności i kreatywności nauczyciela. Szczegółowe warunki ubiegania się o awans określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Krótkotrwałe wysiłki fizyczne wykonywane z maksymalną intensywnością są powszechnie stosowane w treningu sportowym jako bodziec adaptacyjny zwiększający możliwości wysiłkowe zawodnika. W przeciwieństwie do wysiłków długotrwałych o umiarkowanej intensywności maksymalne wysiłki krótkotrwałe wywołują większe zaburzenia homeostazy ustrojowej oraz nasilają uszkodzenia struktur mięśniowych.

Na łamach ostatniego numeru prestiżowego czasopisma „Sport, Exercise, and Performance Psychology”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, ukazał się artykuł dotyczący problemu wypalenia, które dotyka młodych sportowców.