Na łamach ostatniego numeru prestiżowego czasopisma „Sport, Exercise, and Performance Psychology”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, ukazał się artykuł dotyczący problemu wypalenia, które dotyka młodych sportowców.

Udowodniono, że problem wypalenia dotyka nawet młodych wiekiem oraz stażem zawodników. Ten bardziej charakterystyczny dla działalności zawodowej syndrom objawia się m.in. spadkiem poczucia samorealizacji, poczuciem psychicznego i fizycznego zmęczenia oraz obniżeniem spostrzeganej wartości podejmowanej aktywności sportowej.

Oprócz oczywistego wpływu na efektywność zawodnika, którego dotyka ten problem, powoduje on pogorszenie jakości życia. Zauważalny jest spadek motywacji, nawet u bardzo zaangażowanych zawodników. Nieznane są bezpośrednie przyczyny rozwoju syndromu wypalenia, jednak wiadomo już, że pewne cechy osobowościowe, takie jak perfekcjonizm, mogą się do tego przyczyniać.

Celem opublikowanych badań było zweryfikowanie tego związku w odniesieniu do specyfiki motywacji zawodnika. Młodzi sportowcy wypełniali testy mierzące poziom wypalenia, perfekcjonizmu oraz rodzaju motywacji.

Wyniki badań ujawniły, iż choć wysoki poziom perfekcjonizmu istotnie zwiększa poziom ryzyka, to motywacja wewnętrzna w tym przypadku zmniejsza je, a zewnętrzna – zwiększa. Badania wskazują, że perfekcjonistyczna troska zawiera specyficzny wzorzec motywacji, przyczyniający się do powstawania wypalenia, natomiast perfekcjonistyczne dążenia zawierają taki wzorzec motywacyjny, który przed nim chroni.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Krótkotrwałe wysiłki fizyczne wykonywane z maksymalną intensywnością są powszechnie stosowane w treningu sportowym jako bodziec adaptacyjny zwiększający możliwości wysiłkowe zawodnika. W przeciwieństwie do wysiłków długotrwałych o umiarkowanej intensywności maksymalne wysiłki krótkotrwałe wywołują większe zaburzenia homeostazy ustrojowej oraz nasilają uszkodzenia struktur mięśniowych.

Praca na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wynagrodzenia od kilkudziesięciu lat staje się coraz bardziej popularna w środowisku szkolnym i akademickim. Jedną z instytucji, która oferuje wolontariat studentom, jest Rutgers School of Arts and Sciences w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, gdzie można pracować jako trener wolontariusz w Radzie Badawczej Sportów Młodzieżowych (Youth Sports Research Council). Trenerzy wolontariusze pracują z niepełnosprawnymi sportowcami w różnym wieku, szczególnie z cierpiącymi na zespół Downa i autyzm.