Inauguracja Football Media Day miała miejsce w sierpniu 2013 roku, a spotkanie zorganizowała Kensington Lakes Activities Association (KLAA) – liga futbolu amerykańskiego działająca w południowo-wschodnim stanie Michigan i skupiająca dwadzieścia cztery szkoły wyższe. Pomysłodawcą Football Media Day był Brian Masi, dyrektor sportowy szkoły w Northwille w stanie Michigan, członek komisji KLAA. Masi wyjaśnia, że zainspirowała go – podczas oglądania w 2012 roku Big Ten Conference1 – jedna konferencji systemu amerykańskich międzyuczelnianych...

Wtedy to wpadł na pomysł, by zorganizować dzień sportu dla mediów. Wyjątkowość owego dnia polegałaby na zorganizowaniu sesji spotkań sportowców, trenerów i dziennikarzy. Masi przedstawił swój pomysł na zebraniu dyrektorów sportowych, którzy jednogłośnie uznali, że będzie to doskonały sposób medialnego wypromowania własnej drużyny.

Dwugodzinna konferencja była okazją do spotkania dziennikarzy i trenerów. Ci ostatni mieli – każdy w ciągu dwóch minut – przedstawić plany na nadchodzący sezon. Wybrali także po dwóch zawodników z każdej drużyny, aby wspólnie z przedstawicielami mediów przedyskutować dwie kwestie:

  1. powrotów na boisko kluczowych zawodników w zespole,
  2. czego zawodnicy potrzebują do osiągnięcia sukcesu w najbliższych rozgrywkach, a także aby krótko scharakteryzować swoją drużynę.

Po tej prezentacji każdy trener i zawodnicy mogli przez godzinę indywidualnie odpowiadać na pytania zainteresowanych reporterów. Konferencja prasowa odbyła się tydzień przed rozpoczęciem treningów. Organizatorzy chcieli w ten sposób zapewnić czas dla mediów, zanim trenerzy na dobre rozpoczęli pracę z zawodnikami.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pomiary kosztu energetycznego wysiłków fizycznych (m.in. marszowych i biegowych) dokonywane są na podstawie rejestracji wysiłkowej konsumpcji tlenu i stanowią istotny element oceny możliwości zawodników. Koszt energetyczny biegu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których zaliczane są m.in.: wiek, płeć, temperatura i masa ciała, opory zewnętrzne powietrza, poziom wydolności aerobowej oraz skład poszczególnych typów włókien mięśniowych.

Kanadyjscy badacze z Wilfrid Laurier University i Nipissing University na łamach czasopisma „Canadian Psychology” (53/2012) podjęli się analizy rzadko rozważanego przez psychologów sportu zagadnienia dynamiki procesów grupowych, jakie zachodzą w zespołach osób trenujących sporty indywidualne. W artykule zatytułowanym Seeing the „We” in „Me” sports: The need to consider individual sport team environments (Postrzeganie „Nas” w sportach „Ja”: potrzeba rozważań nad zespołowym środowiskiem sportów indywidualnych) koncentrują się szczególnie...