Istotną i niedocenioną w praktyce rolę w przebiegu całego treningu odgrywa jego kontrola. Jej szczególne znaczenie polega na zapobieganiu powstawania zakłóceń w realizacji zadań treningowych, sprzyjając tym samym zwiększaniu możliwości osiągania lepszych efektów treningu. Wiedza o kontroli, umiejętność jej prowadzenia obok podstawowego zakresu działań obejmujących tzw. warsztat trenera, czyli metodyki oraz planowania i organizacji treningu jest nieodłącznym czynnikiem wspomagąjącym efektywność procesu szkolenia zawodników. 

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Osiąganie wyników sportowych wymaga wiele wysiłku, poświęceń i zaufania obu stron – zawodnika i trenera. Jednak sprawy komplikują się, kiedy zaczyna między nimi zgrzytać…