Celem badania było porównanie przebiegu dynamiki poboru tlenu w grupie trenujących i nietrenujących młodych chłopców. W badaniu wzięło udział szesnastu wytrenowanych (wiek I5 +/- I lat; poziom VO =55 +/- 6 ml ■ kg 1 • min1) i dziewięciu niewytrenowanych (wiek 15 +/- 0,5 lat; poziom VO? u =43 +/- 5 ml • kg'1 • min ') chłopców. Wykonali oni dwa 6-minutowe wy¬siłki na cykloergometrze z intensywnością równą 80% progu mleczanowego, w trakcie których dokonano rejestracji dynamiki poboru tlenu metodą „oddech przed oddech”. Bierna przerwa odpoczynkowa między wysiłkami wynosiła I godzinę.

Wyniki wskazały na znacznie szybszy przebieg kinetyki VO? w grupie wytrenowanych niż niewytrenowanych chłopców.Wartości stałej czasowej głównej komponenty poboru tlenu wynosiły w grupie wytrenowanych 22 +/- 7 s,a w grupie niewytrenowanych 30 +/- 8 s. Zdaniem autorów, rezultaty tego badania potwierdzają wpływ treningu fizycznego na przyspieszenie przebiegu kinetyki poboru tlenu u młodych chłopców.Twierdzą również, że u podłoża tego zjawiska leżą zarówno zmiany adaptacyjne w układzie krążenia, jak również zmiany obwodowe na poziomie mięśniowym.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Nawet przy możliwie najdokładniejszym zaplanowaniu wszystkich szczegółów obozu i przygotowaniu się na przeróżne sytuacje awaryjne, jest duża szansa, że i tak nie unikniemy niespodzianek, z którymi kierownik–organizator będzie musiał sobie jakoś poradzić.

 

Przeprowadzone w szkołach kontrole oraz statystki biją na alarm - frekwencja na szkolnych zajęciach sportowych diametralnie spada, zainteresowanie aktywnością fizyczną wśród dzieci i młodzieży coraz bardziej maleje. Dlaczego tak się dzieje? Co wydarzyło się w przeciągu ostatnich 10 lat, że coraz większa liczba uczniów podczas zajęć wf-u siedzi na ławce, a podwórka i osiedlowe boiska pustoszeją?