Wolontariat jest specyficzną formą pracy, polegającą na bezinteresownym i dobrowolnym wykonywaniu określonych zadań i angażowaniu się w różne działania użyteczne społecznie. Jest to powód, dla którego tak duże znaczenie ma poszerzenie wiedzy na temat motywacji wolontariuszy do pracy oraz poszukiwanie skutecznych instrumentów motywowania1.

Motywacja korzystającego a motywacja wolontariusza

Według teorii amerykańskiego psychologa, Fredericka Herzberga, motywacja wiąże się z poszukiwaniem i osiąganiem samorealizacji, natomiast czynniki motywacyjne dotyczą potrzeb: uznania, nowych wyzwań, zwiększenia odpowiedzialności i rozwoju. Ankietowani wolontariusze zwykle twierdzą, że ich zaangażowanie wypływa przede wszystkim z potrzeby niesienia pomocy innym, ale również z chęci sprawdzenia się, uniknięcia samotności, nawiązania kontaktów międzykulturowych, wreszcie – stworzenia sobie zawodowych możliwości. Te potrzeby odzwierciedla szczególnie zaangażowanie wolontariuszy sportowych, nie tylko czuwających nad przebiegiem i porządkiem masowych imprez, lecz także udzielających się w codziennych zajęciach ze sportowcami niepełnosprawnymi i dziećmi.

Poznanie zaplecza zawodów i olimpiad sportowych, a także współpraca przy regularnych sesjach treningowych dają wolontariuszowi szansę sprawdzenia się na różnych etapach realizacji takich przedsięwzięć. Może to w przyszłości ułatwić wolontariuszowi wybór kierunku studiów bądź obszaru zainteresowań czy wyznaczyć ścieżkę jego kariery.

Motywacja wolontariusza to punkt wyjścia także dla korzystającego (w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tak nazywana jest osoba korzystająca z czasu i doświadczenia wolontariusza). Ważne jest, by – przygotowując program dla wolontariusza – poznać własne motywacje. Dlaczego działam w tej organizacji? Czym jest dla mnie uczestnictwo w zawodach czy olimpiadach sportowych? Jak układa się moja współpraca z zespołem, drużyną, podopiecznymi? Co chciałbym zmienić? Warto wypisać przynajmniej pięć przykładów działalności, które uznaję za wkład w pracę, i pięć, które otrzymuję. Taka klasyfikacja pomoże w spisaniu potrzeb organizacji, a tym samym w sporządzeniu planu pracy dla wolontariusza. Jego wkład powinien stanowić integralną część działalności organizacji.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

W procesie kontrolowania i planowania treningu sportowego należy stosować zbadane i skuteczne środki z zakresu medycyny sportowej, pozwalające przyspieszyć tempo odzyskiwania maksymalnych możliwości wysiłkowych zawodnika, zwłaszcza po treningu mogącym nasilić uszkodzenia włókien mięśniowych, i spowodować chwilowe obniżenie zdolności wysiłkowych.

Zespół francuskich badaczy z Uniwersytetu Paris-Sud podjął w swojej pracy, opublikowanej na łamach prestiżowego czasopisma „Risk Analysis”, bardzo istotny dla trenerów oraz samych zawodników problem psychologicznych czynników ryzyka urazu sportowego.