Celem eksperymentu było zbadanie skuteczności treningu, w którym ja¬ko bodziec zastosowano intensywność wysiłku (prędkość biegu) odpowiadającą maksymalnej równowadze mleczanowej (MLSS, maximal lactate steady state).

Treningiem objęto 14 biegaczy (2 kobiety i 12 mężczyzn) w wieku 25 ± 6 lat, o masie ciała wynoszącej 76 ± 8 kg.

Przed rozpoczęciem eksperymentalnego okresu treningowego badani wykonali laboratoryjne próby wysiłkowe w ce¬lu określenia progu mleczanowego (LT), poziomu maksymalnego poboru tlenu (V02max) oraz prędkości biegu na poziomie maksymalnej równowagi mlecza- nowej (vMLSS). Po upływie wstępnego okresu treningowego badani zostali po-dzieleni na dwie grupy, które wykony¬wały odmienne formy treningu. Grupa pierwsza (CONT) wykonywała trening oparty na metodzie ciągłej (2 razy w tygodniu, bieg z prędkością odpowiadającą vMLSS), natomiast grupa druga (INT) wykonywała trening oparty na metodzie interwałowej (2 razy w tygodniu, 3-minuto- we powtórzenia z prędkością zbliżoną do vMLSS).

Rezultaty efektów treningowych wykazały wzrost prędkości biegu na poziomie vMLSS w grupie CONT o 8% (z 12,3 ± ± 1,5 km/h do 13,4 ± 1,6 km/h) i w grupie INT o 5% (z 12,2 ± 1,9 km/h do 12,9 ± ± 1,9 km/h). Prędkość biegu na poziomie progu mleczanowego (LT) wzrosła o 7% w grupie CONT i o 9% w grupie INT, natomiast poziom V02max uległ zwiększeniu o 10% w grupie CONT i o 6% w grupie INT.

Autorzy badania stwierdzili, że dwie sesje treningu biegowego w tygodniu wykonywane z prędkością odpowiadającą vMLSS są wystarczającym bodźcem treningowym wywołującym wzrost możliwości wysiłkowych u młodych biegaczy i zmiany w poziomie wskaźników wydolności aerobowej.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

O czym nauczyciel wychowania fizycznego w szczególności musi pamiętać? Zasady bezpieczeństwa.