Na czym polega kreatywny trening w futbolu zawodników w wieku 5-12 lat? Doświadczeniami sportowymi dziecka nie mogą być te skrajne, czyli zwycięstwo albo porażka. David Turner, znany trener dzieci w wieku 5-12 lat, wskazuje, że istotą treningu tych zawodników powinno być rozwijanie zainteresowania sportem1.

Rozbudzanie w dziecku pasji Turner rozumie jako kształtowanie w młodym człowieku pewnych umiejętności, bez konieczności odniesienia sukcesu albo unikania przegranej za wszelką cenę. Całościowe, holistyczne podejście do rozwoju dziecka w okresie 5-12 lat ma, jak wyjaśnia Turner, być realizowane zgodnie z zasadą sześciu C, czyli:

  • Character (charakter),
  • Competence (kompetencja, uzdolnienie),
  • Confidence (pewność siebie),
  • Connection (kontakt),
  • Contribution (udział),
  • Creativity (kreatywność).

Najwięcej uwagi poświęca się tu kreatywności, czyli umiejętności, która pozwala dzieciom uczyć się znacznie szybciej niż dorosłym2. Warto przypomnieć kilka przykładów znanych z psychologii, które odzwierciedlają tezę, że dzieci są lepsze w twórczym rozwiązywaniu problemów, a wszystko dzięki rozwijającej się przedniej części kory mózgowej. U dorosłych ta część mózgu jest ukształtowana i odpowiedzialna za pamięć roboczą. Postrzeganie dorosłych działa według schematu funkcjonalności, czyli na przykład rakieta tenisowa jest w ich rozumieniu wyłącznie rakietą tenisową i służy do gry w tenis. Dzieci nie postrzegają przedmiotów w sposób tak jednoznaczny i jednokierunkowy. Ich sposób widzenia można określić popularnym w psychologii i psychologii edukacji terminem „myślenie poza pudełkiem”, czyli nieszablonowym (Thinking outside the box)3.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Pomiary kosztu energetycznego wysiłków fizycznych (m.in. marszowych i biegowych) dokonywane są na podstawie rejestracji wysiłkowej konsumpcji tlenu i stanowią istotny element oceny możliwości zawodników. Koszt energetyczny biegu uwarunkowany jest wieloma czynnikami, do których zaliczane są m.in.: wiek, płeć, temperatura i masa ciała, opory zewnętrzne powietrza, poziom wydolności aerobowej oraz skład poszczególnych typów włókien mięśniowych.

Autorytetu sztucznie się nie stworzy. Upominanie się o autorytet zwykle dowodzi, że go się nie posiada. Autorytet powinien wpłynąć z wartości moralnych i intelektualnych, tylko wtedy będzie trwały i poważny1.