Najistotniejszą i wielokrotnie podkreślaną zaletą treningu mięśni klatki piersiowej, w którym biorą udział dwie osoby, jest zarówno podniesienie świadomości i zwiększenie kontroli nad własnym układem mięśniowym, jak i zmuszenie do empatii w stosunku do partnera, wobec którego podczas ćwiczeń stosuje się opór. Jednocześnie jego oddziaływanie aktywizuje u ćwiczącego inne grupy mięśniowe, co sprawia, że trening ten ma wymiar nie tylko izolowany, ale również ogólnorozwojowy.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Niezależnie od wieku, płci, pochodzenia czy wyznawanych wartości trening mentalny stanowi integralny element treningu fizycznego każdego sportowca. W sporcie na wysokim poziomie wystarczy chwila zawahania, aby wielomiesięczna praca własna i całego zespołu poszła na marne. Prowadzenie drużyny wymaga od trenera konsekwencji oraz wachlarza umiejętności, dzięki którym budowane i pielęgnowane wzajemne relacje będą sprzyjały rozwojowi mentalnemu sportowców.

Każdy zespół opiera swą taktykę na różnych fazach gry: fazie obronnej – gdy nie ma piłki, fazie ofensywnej – gdy ma piłkę oraz fazie przejściowej – gdy organizuje się w obronie po stracie piłki lub atakuje przeciwnika po wejściu w jej posiadanie. Współczesna literatura wyróżnia jeszcze jedną fazę, określając nią te sytuacje, w których wykonywane są stałe fragmenty gry.