Każdy trener pragnie ulepszyć technikę zawodników. Chcąc poprawić u nich elementy techniczne, coraz częściej korzysta ze zdobyczy nauki. badania biomechaniczne to jedna z metod, która może przyczynić się do podniesienia poziomu sportowego poprzez analizę technik ruchu, a tym samym poprzez poprawę ewentualnych błędów i nawyków ruchowych.

Biomechanika jest młodą gałęzią wiedzy, której obszarem zainteresowań jest ruch ciała człowieka. Nauka ta analizuje nie tylko ruch naturalny, ale również specjalnie opanowywane akty wyczynowe, takie jak: bieg, skoki, rzuty, pływanie, wiosłowanie, atak i obrona w walkach sportowych itd. Sposób wykonania tych aktów ruchowych określamy ogólnie jako technikę ruchu. W szerokim rozumieniu biomechanika bada nie tylko zewnętrzne przejawy ruchu, ale również jego genezę, głęboko osadzoną w potencjale ruchowym ciała (możliwości kinematyczne, siła, szybkość skurczu i wytrzymałość mięśni) i w dalece mniej rozpoznanych aspektach dotyczących wyzwalania tego potencjału, skoncentrowanych w sferze procesów psychonerwowych.

TESTY BIOMECHANICZNE

Praktyczna biomechanika sportu wymaga operatywnego określenia aktualnego potencjału ruchowego sportowca oraz czynników ograniczających osiągnięcie sukcesu, które przy odpowiednich środkach treningowych można wyeliminować. Testy biomechaniczne pomagają zdobyć tę wiedzę. Stanowią one składnik testów ogólnych, do których należą testy fizjologiczne (wysiłkowe), psychologiczne, medyczne itp.

POMIAR RUCHU CIAŁA

Istnieje wiele powszechnie stosowanych sposobów pomiaru ruchu ciała. Najbardziej znane metody to: kinematograficzna – polegająca na analizie sekwencji klatek filmu, stroboskopowa – dająca na pojedynczej kliszy fotograficznej obraz poruszającego się ciała, oświetlanego w równych odstępach czasu przez lampę stroboskopową i stosowana dawniej goniometryczna – rejestrująca ruch (wzajemne położenie członów) ciała, przeniesiony na system czujników, przeważnie potencjometrów, dzięki układom dźwigniowym, cięgnom itp. Istnieją również inne, bardziej złożone systemy pomiarowe, np. z zastosowaniem telewizji i markerów luminescencyjnych, zamocowanych w wybranych miejscach na ciele. Dzięki dynamicznie postępującej automatyzacji obróbki zarejestrowanych danych osiąga się coraz lepsze efekty tych badań. Najnowsze systemy polegają na bezpośrednim sprzężeniu kamer, bądź czujników z komputerem, z którego, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, otrzymuje się wyliczone w systemie online istotne wskaźniki ruchu ciała. Wspomniane markery, umieszczone w okolicy osi obrotu segmentów ciał, dają na ekranie komputera obraz ruchu uproszczonej struktury (tzw. stick figure).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zadaniem szkoleniowców pracujących przede wszystkim z młodymi zawodnikami jest tak zaplanować obciążenia w kolejnych latach, aby kariera trwała możliwie jak najdłużej i sprawiała satysfakcję zarówno zawodnikom, jak i trenerowi. Pracując czy to z jednym zawodnikiem, czy z całą grupą podopiecznych, warto stosować odpowiednią etapizację treningu, która pozwoli sprostać wymaganiom współczesnego sportu.

Coaching to nowa formuła znanych od lat metod, specyfika sportu nie pozwoli jednak zapewne trenerom na prosty transfer tej wiedzy. Zasady i narzędzia stosowane w nim mogą być natomiast inspiracją dla szkoleniowców chcących zweryfikować swój dotychczasowy warsztat.