Umiejętności taktyczne zdobywane pod okiem trenera należą do niezwykle istotnych elementów wykorzystywanych w praktyce sportowej. Każdy szkoleniowiec, czasem nawet nieświadomie, stara się podzielić wiedzą dotyczącą zaplanowania przebiegu zbliżającego się meczu (pojedynku, zawodów), najpierw ustalając strategię działania, a następnie przekazując konkretne wskazówki taktyczne podczas rywalizacji.

Oczywiście, taktyka to nie tylko opis słowny, lecz także praktyczne zastosowanie rad udzielonych przez trenera w ferworze walki. Taktyka jest nieodłącznym i niezwykle istotnym elementem walki sportowej, powinna więc być odpowiednio modyfikowana i przygotowywana. Aby uczynić to dobrze, należy postępować zgodnie z odpowiednimi zasadami modelowania taktyki, a także wykorzystywać wszelkie dostępne informacje o przeciwniku i panujących warunkach.

Od czego uzależniamy wybór taktyki

Do zwycięstwa w walce sportowej nie wystarczy dobre przygotowanie zawodników. Jednym z kryteriów skuteczności treningu jest jak największe zbliżenie przebiegu treningu do warunków, jakie panują podczas zawodów. Niestety, nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystko. Dobrze jest więc rozważyć wiele sytuacji, które mogą się przydarzyć, by móc im później sprostać podczas zawodów. Im wyższy jest poziom sportowy, tym większe znaczenie ma taktyczne uporządkowanie działań zawodników podczas rywalizacji. W większości przypadków zwycięstwo jest niezwykle skomplikowanym procesem, a żeby je osiągnąć, nie wystarczy zaangażować wszystkie siły fizyczne i psychiczne. Z jednej strony przygotowanie specjalistyczne jest bardzo ważne, ponieważ bez techniki, przygotowania motorycznego i mentalnego nie uda się osiągnąć celu, lecz umiejętności specjalne to nie wszystko. Rozmaite działania mogą nie wystarczyć, jeśli rywal będzie lepiej przygotowany taktycznie, a my w obliczu niespodziewanego zwrotu akcji nie będziemy wiedzieli, jak zareagować. Należy więc przygotować odpowiednią taktykę (najlepiej być gotowym na przynajmniej kilka nietypowych sytuacji), rozpatrywać wcześniej wszelkie możliwe aspekty, dobre i słabe strony przeciwnika, aby dzięki takiej wiedzy zwyciężyć lub osiągnąć cel mniejszym kosztem. Nie można również elementów przygotowania psychicznego, motorycznego, kondycyjnego i wreszcie taktycznego realizować oddzielnie. Poszczególne składowe mają charakter integralny, wzajemnie się warunkują i wspomagają, więc powinny być wdrażane kompleksowo podczas całego sezonu sportowego, tworząc podstawę do właściwego rozwoju sportowca. Włączając elementy taktyczne do całorocznego programu treningowego, uzupełniamy go i stwarzamy możliwość prawidłowego przebiegu całego procesu.

Podstawy teoretyczne

Taktykę, tak jak inne elementy mistrzostwa sportowego, można wytrenować. Jej rola w przygotowaniu przedstartowym jest ogromna. Przygotowanie ogólne, na które składają się m.in. sprawność i technika, jest wykładnikiem fizycznego przygotowania zawodnika. Taktyka zaś jest odbiciem jego możliwości psychicznych. Taktyką jest wybór przez zawodnika (lub grupę zawodników czy zespół) sposobu rozwiązania problemu, który zaistniał w czasie gry. Nazywana jest ona także planowaniem gry. Taktyka jest ponadto uwarunkowana przygotowaniem poszczególnych zawodników lub całej drużyny, obowiązującymi przepisami, a także warunkami zewnętrznymi. Kiedy natomiast nie mamy wpływu na jakieś elementy, musimy odpowiednio przygotować się na nie (zarówno fizycznie, jak i mentalnie), aby nie były zaskoczeniem. I w tym ma nam pomóc taktyka.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Od chwili, kiedy telefon komórkowy przestał przypominać radiostację radzieckiego żołnierza i stał się smukłym, wielofunkcyjnym urządzeniem, jego zastosowanie w treningu stało się samonarzucającą się możliwością. Dziś, dysponując nowoczesnym smartfonem, jesteśmy w stanie zdalnie zarządzać przygotowaniem sportowców lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Spotykamy się ponownie – tym razem, aby przedstawić możliwości, jakie dają nam często uważane za nowość, a tak naprawdę znane od wielu lat, akcesoria czy przyrządy treningowe. Właśnie takie są kettlebells – odważniki o specyficznym kształcie, wyglądające jak kula armatnia z uchwytem, występujące w różnych wersjach wagowych, wywodzące się z Rosji, a wymyślone już w 1700 roku.