Coaching to nowa formuła znanych od lat metod, specyfika sportu nie pozwoli jednak zapewne trenerom na prosty transfer tej wiedzy. Zasady i narzędzia stosowane w nim mogą być natomiast inspiracją dla szkoleniowców chcących zweryfikować swój dotychczasowy warsztat.

Świat się zmienia, zmieniają się ludzie i wymagania, którym trzeba sprostać. Człowiek XXI wieku musi się ciągle uczyć i rozwijać. Jednak przymus bycia najlepszym nie wpływa korzystnie na prawidłowy rozwój (potwierdza to również psychologia sprzyjająca rozwojowi potencjału). Jak zatem sprawić, aby ludzie chcieli się uczyć i z pasją adaptować do współczesnych społecznych i kulturowych zmian. Aby potrafili czerpać satysfakcję z codziennych zajęć, a jednocześnie dążyli do wszechstronnego rozwoju? Jak w tych czasach wychować młodego człowieka? W jaki sposób i co przekazać adeptom sportu, aby w przyszłości realizowali się jako mistrzowie – zawodnicy, ale przede wszystkim jako szczęśliwi ludzie? Dziś oczekuje się od zawodnika ciągłego rozwoju nie tyko w sporcie, ale również w innych dziedzinach życia.

MODA NA COACHING

Być może w teorii coachingu uda się znaleźć kilka dobrych praktycznych wskazówek oraz odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Coaching zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Zaczyna być coraz bardziej modny. Od pewnego czasu obserwuje się wzrost liczby ofert wsparcia psychologicznego, coachingu. Jest zapotrzebowanie – są i źródła jego zaspokojenia. Moda ta powinna być realizowana z rozwagą. Zauważając różne nieprawidłowości, należy rzetelnie zweryfikować kompetencje zawodowe osób świadczących usługi z obszaru psychologii, również z psychologii sportu1. O ile łatwo można określić prawdziwego psychologa, o tyle trudniej sprecyzować sylwetkę zawodową coacha. Licząc na dobre przygotowanie zawodowe i wysokie osobiste kwalifikacje pracujących na rynku sportowym coachów, warto się zapoznać z ich schematami pracy. Najpierw jednak należy poznać ideę coachingu oraz dostępną literaturą z tego zakresu.

PRZYSZłOŚĆ COACHINGU

Coaching z powodzeniem rozwija się na gruncie biznesu i sportu. Te dwa obszary, choć w praktyce mają ze sobą wiele wspólnego (na przykład – sportowy sponsoring), łączy coś więcej. Osoba pracująca i zawodnik mają podobne cele – zaprezentować najwyższą formę, osiągnąć sukces (w określonym miejscu, czasie, a do tego powtarzalny), doskonale radzić sobie z jakąkolwiek presją, rozwijać się w swojej branży itd. Ludzie sportu mogą się wiele nauczyć od ludzi biznesu i odwrotnie, świat sportu może być w wielu aspektach przykładem dla środowiska biznesowego. W literaturze przedmiotu, ale i praktyce istnieje również tak zwany life coaching, który zakłada rozwój człowieka w szerszym wymiarze niż sport, praca czy biznes, bo w wymiarze całego życia. Uświadomienie sobie takiej funkcji przez szkoleniowca jest bardzo ważne. Zwłaszcza na poziomie sportu dzieci i młodzieży powinien on dbać o przygotowanie młodej osoby nie tylko do sportowego wyczynu, ale również – a może przede wszystkim – do bycia dobrym, mądrym, radzącym sobie w różnych sytuacjach człowiekiem.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Zadaniem szkoleniowców pracujących przede wszystkim z młodymi zawodnikami jest tak zaplanować obciążenia w kolejnych latach, aby kariera trwała możliwie jak najdłużej i sprawiała satysfakcję zarówno zawodnikom, jak i trenerowi. Pracując czy to z jednym zawodnikiem, czy z całą grupą podopiecznych, warto stosować odpowiednią etapizację treningu, która pozwoli sprostać wymaganiom współczesnego sportu.

Każdy trener pragnie ulepszyć technikę zawodników. Chcąc poprawić u nich elementy techniczne, coraz częściej korzysta ze zdobyczy nauki. badania biomechaniczne to jedna z metod, która może przyczynić się do podniesienia poziomu sportowego poprzez analizę technik ruchu, a tym samym poprzez poprawę ewentualnych błędów i nawyków ruchowych.