Trening sportowy to nie tylko zbiór powtórek ćwiczeń wybranych bez żadnych kryteriów lub pod wpływem chwili. Trening to zorganizowany proces doskonalenia sprawności zawodnika, a także elementów techniczno-taktycznych. Każda jednostka treningowa powinna być powiązana z poprzedzającymi ją i następującymi po niej.

Współczesny trening w piłce siatkowej jest procesem złożonym, a na jego skuteczność wpływa wiele czynników, których znajomość stanowi podstawę całej działalności szkoleniowej. Organizując trening siatkarski, należy uwzględnić m.in. czas trwania jednostki treningowej, formę prowadzenia treningu oraz wiek i zaawansowanie grupy.

Czas trwania sesji treningowej

Zazwyczaj czas trwania jednostki treningowej w siatkówce zawiera się w przedziale od 60 do 90 minut. Czas trwania jest zależny od:

  • formy prowadzenia treningu,
  • rodzaju ćwiczeń,
  • poziomu przygotowania siatkarzy,
  • okresu w sezonie, w jakim odbywa się trening,
  • intensywności treningu,
  • potrzeb i celów.

Budowa jednostki treningowej

W budowie treningu siatkarskiego można wyróżnić 3 główne części charakterystyczne z punktu widzenia realizacji założeń treningowych:

  1. Część pierwsza – rozgrzewka Jest początkową częścią każdego treningu siatkarskiego, a jej celem jest wszechstronne pobudzenie organizmu i przygotowanie go do pracy w części następnej. Przez rozgrzewkę osiąga się m.in. pobudzenie układu sercowo-naczyniowego, dokrewnego, oddechowego, nerwowego oraz mięśniowego. Pobudzenie tych układów objawia się zwiększeniem częstości skurczów serca, częstości oddechów, zwiększeniem pobudliwości nerwowo-mięśniowej, a także wzrostem temperatury pracujących mięśni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Liczne doświadczenia trenerskie pokazują, że indywidualizacja w ramach analizy w piłce nożnej jest już dzisiaj nie tylko jedną z możliwości, ale przede wszystkim koniecznością. Dzięki jej wykorzystaniu możemy znacznie poprawić wyniki naszego zespołu. W jaki sposób przeprowadzić indywidualną odprawę zawodnika? Na co zwrócić uwagę i jak z nim rozmawiać? O tym wszystkim pisze doświadczony trener piłki nożnej z Licencją UEFA A Jakub Myszkorowski.

Piłka nożna to dyscyplina, w której – poza bazową wytrzymałością – o powodzeniu decyduje połączenie co najmniej trzech elementów: techniki, taktyki i szybkości. Jest to nierozerwalna trójca – nawet maestria w dwóch z tych zakresów przy brakach w trzecim skazuje zawodnika na to, że jego rozwój zostanie na pewnym etapie zatrzymany. Doskonałym przykładem możliwości harmonijnego bodźcowania wszystkich trzech jest wykorzystanie przyjęcia kierunkowego. Można je rozwinąć wykorzystując gry zadaniowe...