O Magazynie

Magazyn Trenera to dwumiesięcznik skierowany do trenerów i instruktorów różnych dyscyplin sportu oraz nauczycieli wychowania fizycznego, a także właścicieli i pracowników klubów sportowych i klubów fitness, menedżerów sportu, psychologów sportu, studentów AWF-u oraz rodziców dbających o rozwój kariery sportowej dzieci.

Tematyka podejmowana w „Magazynie Trenera” to przede wszystkim:

  • aspekty treningu sportowego
  • system szkolenia sportowego
  • psychologia sportu
  • trening mentalny
  • organizacja zawodów i obozów sportowych
  • zarządzanie i marketing klubów sportowych
  • pozyskiwanie środków na funkcjonowanie klubu
  • medycyna sportowa
  • prawne aspekty sportu
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez trenerów

Magazyn Trenera tworzą eksperci, praktycy w zakresie treningu, psychologii sportu, medycyny sportowej, a także organizacji i marketingu klubów.

Przejrzysty podział na działy tematyczne pozwoli Czytelnikom zidentyfikować treści, które okażą się najbardziej przydatne w codziennej pracy lub realizacji pasji, jaką jest aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia.

MT_59_okl.jpg