Motyw rodziców dość często pojawia się w moich rozmowach z trenerami. Słyszę komentarze typu: „Uwielbiam pracę z młodymi sportowcami, ale użeranie się z rodzicami przyprawia mnie o ból głowy” albo „Widzę w tym dziecku duży sportowy potencjał, ale boję się, że zostanie zaprzepaszczony przez jego ojca”.

Brzmi znajomo? No właśnie! Trenerzy nierzadko spotykają się z trudnościami we współpracy z rodzicami lub opiekunami swoich zawodników. Problemem mogą być braki w komunikacji, a nawet otwarte konflikty i spory. W sporcie młodzieżowym dobre stosunki pomiędzy trenerem a rodzicami mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój zawodnika i całej drużyny oraz wizerunek klubu. W niniejszym artykule przedstawiam model współpracy w triadzie trener – zawodnik – rodzice, różne typy rodziców, a także kilka strategii, jak budować i podtrzymywać dobre relacje między trenerem a rodzicami.

W pracy z młodymi sportowcami istotne role odgrywają zarówno trener, jak i rodzice, którzy na tym etapie są najważniejszymi osobami w ich życiu. Badania wykazują, że przekonania i zachowania matki i ojca w olbrzymim stopniu wpływają na zaangażowanie młodych sportowców w trening i współzawodnictwo. Obok trenera rodzice są też najważniejszymi dorosłymi stanowiącymi o ich sportowym rozwoju. I choćby z tego powodu trenerzy powinni dbać o relacje z rodzicami swoich podopiecznych. Szczególnie w okresie szkoły podstawowej i gimnazjum dobra współpraca pomiędzy nimi może zadecydować o sukcesie procesu szkoleniowego, a nieporozumienia i konflikty – zaprzepaścić cały wysiłek włożony w rozwój młodego talentu. Nie ma żadnych wątpliwości – z rodzicami lepiej współpracować niż walczyć.

Niewielu trenerów zdaje sobie jednak sprawę ze znaczenia, jakie ma ich ścisła współpraca z rodzicami. Niestety, trenerzy nie budują świadomie i nie podtrzymują takich relacji. Niektórzy uważają, że nie należy to do ich obowiązków. Inni – że nie są do tego odpowiednio przygotowani albo po prostu w natłoku zajęć nie mają na to czasu.

Trenerzy – czy tego chcą, czy nie – są obecni w życiu zawodnika nie tylko na boisku lub bieżni. Ich praca odbija się echem również w innym środowisku, w którym dziecko przebywa, także w rodzinie. Trener jest zatem integralną częścią całego procesu rozwojowego młodego człowieka.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Niektórym osobom, szczególnie spoza sportu, może się wydawać, że problem alkoholu nie dotyczy sportowców. Przecież zarówno oni, jak i trenerzy powinni prowadzić zdrowy styl życia i stronić od wszelkich używek. Sportowcy to ludzie, którzy na życie zarabiają umiejętnościami swojego ciała, więc jak mogą nie dbać o swoje narzędzie pracy? Niestety, zdarza się, że zarówno zawodnicy, jak i trenerzy z różnych przyczyn szkodzą sobie, nadużywając alkoholu. Dlaczego alkohol pojawia się w środowisku sportowym?

Aktywność fizyczna to doskonały sposób na zachowanie zdrowia. Nie należy tu umniejszać roli diety i zdrowego trybu życia, jednak to właśnie ruch pozwala zachować sprawność i dobrą kondycję. Co więcej, badania wykazują, że umiarkowany wysiłek fizyczny jest tym elementem, który pozytywnie wpływa na jakość procesów poznawczych, takich jak koncentracja, uwaga oraz zapamiętywanie, co z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności podczas pracy lub nauki.