Dzięki wsparciu innych stajemy się sobą.

Lew Wygotski – białoruski psycholog i pedagog

Jednym z najważniejszych zadań trenera, nauczyciela albo mentora jest propagowanie rozwoju swoich podopiecznych. W szczególności dotyczy to tych, którzy pracują z grupami młodzieżowymi, ale nie tylko.

Aby stać się skutecznym katalizatorem rozwoju, trzeba rozumieć, jak zachodzi ten proces – w jaki sposób ludzie uczą się i przyswajają nowe umiejętności. Pomocna może okazać się tu tzw. strefa najbliższego rozwoju (ang. Zone of Proximal Development), w której potrafi operować każdy dobry trener. Tam w optymalny sposób instruuje on i motywuje swoich zawodników do dalszej pracy – dzieli się wiedzą oraz zapewnia potrzebne wsparcie. W niniejszym artykule wyjaśniono, czym jest strefa najbliższego rozwoju oraz jak można zastosować ją w swojej codziennej pracy w środowisku sportu i aktywności fizycznej.

Czym jest strefa najbliższego rozwoju?

W psychologii rozwojowej strefa najbliższego rozwoju definiowana jest jako różnica między tym, co dziecko potrafi zrobić samodzielnie, a tym, co może zrobić z pomocą dorosłego. Mieszczą się w niej wszystkie te umiejętności, które obecnie przerastają uczącego się, ale jest on w stanie wykonać je z asystą kogoś bardziej doświadczonego.

Koncepcja strefy najbliższego rozwoju została opracowana przez wybitnego białoruskiego psychologa i pedagoga – Lwa Wygotskiego. Do dziś pozostaje kluczowym pojęciem w psychologii rozwojowej. Według Wygotskiego, aby dorośli – w tym przypadku w szczególności nauczyciele i trenerzy – stymulowali rozwój młodych, powinni im dawać zadania mieszczące się w ich aktualnej strefie najbliższego rozwoju. To znaczy takie, które są już dla nich osiągalne, ale stanowią pewnego rodzaju wyzwanie. Dzięki temu sprawiają, że dziecko cały czas się rozwija, poszerza swoje kompetencje i zdobywa coraz to nowe umiejętności. Chociaż do tej pory strefa najbliższego rozwoju znajdowała swoje zastosowanie przede wszystkim w edukacji, to ja dostrzegam naturalne przełożenie tego konceptu na język sportu i aktywności fizycznej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Verba docent, exempla trahunt *

* Słowa uczą, przykłady pociągają

Czarne, żużlowe tory życia