Przez lata perfekcjonizm uważany był przez środowisko psychologiczne za cechę osobowości, która utrudnia życie – przysparza problemów, wręcz uniemożliwia normalne funkcjonowanie. W sporcie znajdziemy mnóstwo przykładów ludzi uparcie dążących do doskonałości. Wielu sportowców prawdopodobnie zostałoby sklasyfikowanych jako perfekcjoniści. Czy perfekcjonizm w ich przypadku pomaga, czy przeszkadza? Jakie są zalety i wady perfekcjonizmu w sporcie?

Perfekcjonizm można zdefiniować jako cechę osobowości, która charakteryzuje się stawianiem sobie niebywale wysokich standardów i dążeniem do ich realizacji, ciągłym pragnieniem bezbłędności i jednocześnie tendencjami do bardzo krytycznego odnoszenia się do samego siebie. Perfekcjonistyczne upodobania mają znaczący wpływ na myśli, emocje i zachowanie danej jednostki. Perfekcjonistów można spotkać praktycznie w każdej dziedzinie życia: w szkole, w pracy i, oczywiście, w sporcie oraz aktywności fizycznej, a przede wszystkim w sporcie wyczynowym. Takie podejście może się ujawniać wśród zarówno zawodników, jak i trenerów oraz członków sztabu szkoleniowego.

Psychologowie są raczej zgodni, że korzeni tendencji perfekcjonistycznych należy szukać w dzieciństwie i wzorcach, które wynosimy z domu albo przejmujemy od innych ważnych dla nas osób. Dotyczy to zarówno perfekcjonizmu ogólnego, jak i w sporcie. Perfekcjonistą można zostać z różnych powodów – aby zadowolić innych albo spełnić swoją wewnętrzną potrzebę „idealności”. Wciąż nie są znane czynniki odpowiadające za rozwój poszczególnych wymiarów perfekcjonizmu, wynikających z niego dążeń i trosk.

Niewiele wiadomo na temat różnic płciowych w tym względzie, choć istnieją przesłanki, że to kobiety zaangażowane w sport wykazują się wyższymi ogólnymi wskaźnikami perfekcjonizmu, w szczególności perfekcjonistycznymi troskami. Jednak należy traktować te wskaźniki z rozwagą, gdyż nie ma jednoznacznych wyników badań na ten temat.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Verba docent,exempla trahunt*

* Słowa uczą, przykłady pociągają

Życiowe lekcje od animowanych przyjaciół

Co decyduje o sukcesie tych najlepszych? Istotną rolę niewątpliwie odgrywa tu trener, który inspiruje i motywuje do sięgania coraz wyżej. Ważne jest także wsparcie najbliższych – rodziny i przyjaciół zawodnika. Duże znaczenie mają też, oczywiście, cechy fizyczne, ułatwiające sportowcowi doskonalenie się w danej dyscyplinie (np. masywna budowa ciała sprzyja uprawianiu rugby, w przeciwieństwie do gimnastyki artystycznej, gdzie pożądana jest filigranowa sylwetka), pełne zaangażowanie w treningi oraz psychika. I to właśnie ta ostatnia odgrywa kluczową...