Sport, jak każda inna aktywność, którą podejmujemy w życiu, niesie za sobą ryzyko kontuzji i urazów fizycznych. Od drobnych po poważne. Nie należy z tego powodu zniechęcać młodych ludzi do podejmowania aktywności sportowej. Raczej dobrze jest zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby ryzyko urazów minimalizować. A jeśli już się zdarzą, dobrze je wyleczyć przed powrotem do dalszych treningów. Uraz fizyczny nie tylko bowiem negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie młodego zawodnika, ale często także odbija się na jego...

Główne przyczyny urazów

Według współczesnej psychologii sportu najważniejsze przyczyny urazów w sporcie można podzielić na cztery grupy: fizyczne, środowiskowe, społeczno-kulturowe oraz psychologiczne. Najczęstsze fizyczne przyczyny urazów wśród dzieci i młodzieży to: zbytnia intensywność i częstotliwość treningu, niewłaściwa rozgrzewka, nieadekwatne przygotowanie motoryczne, a także brak regularnej kontroli medycznej. Szczególnie martwi zwiększona częstotliwość występowania urazów przeciążeniowych. Za duża dawka treningu sportowego serwowana sportowcom zbyt wcześnie wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi zarówno dla ciała, jak i dla psyche młodego człowieka. Według raportu amerykańskich lekarzy pediatrów Rachel Biber oraz Andrew Gregory’ego z początku bieżącego dziesięciolecia, niemalże połowa urazów diagnozowanych u dzieci i młodzieży wynika właśnie z przeciążenia treningowego. Jak piszą sami autorzy: „Zespoły przeciążeniowe to przewlekłe urazy powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego bez odpowiedniego odpoczynku. Młodzi sportowcy są szczególnie podatni na te zespoły, ponieważ nadmiernie obciążany jest u nich układ kostny będący w fazie wzrostu. W etiologii tego typu urazów uczestniczą czynniki zewnętrzne, takie jak zbyt intensywne treningi, twarde powierzchnie treningowe lub korzystanie z nieodpowiedniego sprzętu, oraz wewnętrzne, do których należą: zmniejszona elastyczność i siła mięśniowa lub nieprawidłowe ułożenie kończyny względem osi (np. nadmierna pronacja stopy)”

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Czy ten tytuł w ogóle ma sens?! Jak z tego, co wydaje się celem każdego – nie tylko sportowca, ale wszystkich, którzy podejmują się jakichkolwiek wyzwań – można uczynić zaprzeczenie tejże idei? Otóż praktyka pokazuje, że jednorazowy sukces może stać się przyczyną zapoczątkowania długotrwałego trendu spadkowego. Jak temu zapobiec?

W sporcie umiejętność intencjonalnego skupienia uwagi na teraźniejszości jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Myśląc o tym, co dopiero nastąpi lub rozpamiętując wydarzenia, które już minęły, odwodzimy nasz umysł od zadania, które wykonujemy i utrudniamy jego realizację.