We współczesnej psychologii sportu ujawnia się tendencja do jak najpełniejszego opisu zawodnika oraz tworzenia w miarę zwartej całości składającej się z wielu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Zaciera się przy tym tradycyjne rozumienie i oddzielne traktowanie właściwości psychicznych, psychomotorycznych, somatycznych czy technicznych. Kompleksowe planowanie szkolenia zawodnika to jeden z podstawowych warunków decydujących o sukcesie sportowym. Nic więc dziwnego, że trenerzy chcą wiedzieć, jakie cechy oraz w jakich...

Psychologia sportu korzysta z pomiarów określonych uzdolnień psychomotorycznych. Z praktycznego punku widzenia są to jedne z najbardziej obiektywnych i najlepszych wskaźników szeregu mechanizmów postępowania ludzkiego. Badanie może obejmować tak zróżnicowane parametry jak: czas reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową, szybkość i dokładność spostrzegania, czucie stawowo-mięśniowe, orientację przestrzenną. Wspomagana komputerowo diagnostyka psychomotoryczna nabiera coraz większego znaczenia w sporcie ze względu na istotne korzyści zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W badaniach stosowane są narzędzia monitorujące wybrane funkcje (np. mierniki reakcji, eyetrackery, programy komputerowe do badania szybkości i dokładności spostrzegania), jak i baterie testów diagnostycznych takie jak np. ANAM-4 (Automated Neuropsychological Assessment Metrics-4), CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery) czy Wiedeński System Testów (WST). Odpowiednio dobrane testy na wszystkich etapach szkolenia stają się źródłem informacji o zawodniku i mogą być dla trenera doskonałą wskazówką o skuteczności stosowanych metod treningowych. Ze względu na łatwość pomiaru i możliwość ciągłego analizowania postępów treningowych dokładniej przedstawię dwa wybrane uzdolnienia psychomotoryczne: czas reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Szczegóły robią różnicę – zwłaszcza te drobne, semantyczne. Podobne zdanie, jak to w tytule, ale ze zmienionym „chciał” na „robił” też opisuje z pozoru całkiem pożądaną sytuację dla trenera, jednak różni się znacząco pod względem koncepcji przywództwa. Tymczasem sztuką jest sprawić, aby nasi podopieczni zamiast po prostu wykonywać nasze polecenia, uwierzyli w stojącą za nimi wizję i zapragnęli za nią podążać.

Zarówno praktyka jak i badania pokazują, że rola, jaką odgrywa trener w sporcie, jest jedną z najważniejszych. Pozytywnie ukształtowana relacja trenera z zawodnikami wpływa na zachowania sportowca zarówno na boisku, jak i poza nim. Może być ona źródłem motywacji i rozwoju, jak i powodem rezygnacji z dalszego uprawiania sportu. Warto wiedzieć, że opisywana relacja pozwala skutecznie prognozować sukces sportowy.