Psychologia w sporcie

Rozmawiamy z jednym z twórców MotoPro Marcinem Kwiatkowskim, psychologiem sportu, wykładowcą i założycielem Sport and Minds.

Jednym z celów popularyzacji sportu jest przekonanie osób prowadzących siedzący tryb życia do jego zmiany i ruszenia się sprzed telewizora, jednak w pracy z młodymi zawodnikami film może okazać się bardzo skutecznym narzędziem. Grzegorz Więcław rekomenduje najważniejsze i najbardziej inspirujące filmy sportowe ze wskazaniem na trenerów sportów drużynowych.

Praca nad sferą mentalną zawodnika stała się obecnie integralną częścią jego treningu. Istotny wpływ czynników psychologicznych na ostateczny wynik jest podkreślany zarówno przez trenerów, jak i samych zawodników. Jak praca taka wygląda w praktyce, opisują na przykładzie współpracy z Juventus Academy Toruń Agnieszka i Marcin Kwiatkowscy.

Arena zmagań sportowych może być bezlitosnym miejscem dla zawodników w każdym wieku i na każdym poziomie treningowego zaawansowania. Kiedy rywalizacja toczy się wyłącznie o zwycięstwo oraz dominację nad przeciwnikiem, zdarza się, że sportowcom i trenerom puszczają wszelkie hamulce. O ciemnych i jasnych stronach rywalizacji sportowej pisze Grzegorz Więcław.

Efektywna komunikacja jest kluczową umiejętnością zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. W sytuacji rywalizacji sportowej wymagającej wysiłku, zdecydowania i efektywnego działania sprawne porozumiewanie się pomiędzy zawodnikami oraz między nimi a trenerem może być kluczowym elementem decydującym o zwycięstwie bądź porażce. Agnieszka i Marcin Kwiatkowscy zdradzają tajniki efektywnej komunikacji w pracy trenera, zwracając uwagę na konieczność odpowiedniego formułowania poleceń, unikania pewnych sformułowań, jak również...

Czy ten tytuł w ogóle ma sens?! Jak z tego, co wydaje się celem każdego – nie tylko sportowca, ale wszystkich, którzy podejmują się jakichkolwiek wyzwań – można uczynić zaprzeczenie tejże idei? Otóż praktyka pokazuje, że jednorazowy sukces może stać się przyczyną zapoczątkowania długotrwałego trendu spadkowego. Jak temu zapobiec?

Sport, jak każda inna aktywność, którą podejmujemy w życiu, niesie za sobą ryzyko kontuzji i urazów fizycznych. Od drobnych po poważne. Nie należy z tego powodu zniechęcać młodych ludzi do podejmowania aktywności sportowej. Raczej dobrze jest zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby ryzyko urazów minimalizować. A jeśli już się zdarzą, dobrze je wyleczyć przed powrotem do dalszych treningów. Uraz fizyczny nie tylko bowiem negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie młodego zawodnika, ale często także odbija się na jego...

W sporcie umiejętność intencjonalnego skupienia uwagi na teraźniejszości jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Myśląc o tym, co dopiero nastąpi lub rozpamiętując wydarzenia, które już minęły, odwodzimy nasz umysł od zadania, które wykonujemy i utrudniamy jego realizację.

Istnieją wyraźne związki pomiędzy wynikiem sportowym a poziomem odczuwanego przez sportowca stresu. Zwycięzców i pokonanych dzieli jednak najczęściej umiejętność radzenia sobie z pobudzeniem, niepokojem i stresem. W poniższym artykule podpowiem, w jaki sposób i za pośrednictwem jakich narzędzi redukować poziom stresu u swoich zawodników.

Trening mentalny w Polsce cały czas przede wszystkim kojarzy się ze sportem zawodowym i olimpijskim. Wielka szkoda, bo może on być z powodzeniem wykorzystywany na różnych etapach szkolenia. Może także przynosić wymierne korzyści niezależnie od wieku, doświadczenia i poziomu umiejętności. Liczne badania naukowe oraz doniesienia praktyków potwierdzają tezę, że młodzi sportowcy mogą z powodzeniem uczyć się i stosować podstawowe techniki treningu mentalnego. Okres dojrzewania jest najlepszym momentem w rozwoju sportowca, aby wdrażać...