Trenerzy piłkarscy mogą wykonywać swój zawód zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Podstawowym aktem regulującym status trenera piłkarskiego jest Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej. Zasady te, jak wynika z preambuły aktu, są „stosowane w polskiej piłce nożnej na szczeblu rozgrywek krajowych oraz wojewódzkich”.

Legalną definicję pojęcia „trener piłkarski”, czyli określoną w przepisach, znajdujemy w art. 2 uchwały XII/189. Na jego mocy „trenerem piłki nożnej jest osoba posiadająca kwalifikacje określone odrębnymi przepisami PZPN, która na podstawie uzyskanej od Związku licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcje trenera: bramkarzy, przygotowania fizycznego oraz zespołów młodzieżowych”.

Kontrakt trenerski

Przepisy uchwały regulują stosunki prawne między klubem a trenerem, świadczącym swoje usługi na podstawie kontraktu trenerskiego. Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 2 uchwały, jej postanowienia określają w szczególności prawa i obowiązki stron, czyli trenera i klubu sportowego wynikające z kontraktu cywilnoprawnego. Taka forma została przyjęta jako podstawowa forma świadczenia usług trenerskich, co nie wyklucza możliwości podpisania kontraktu trenerskiego w formie umowy o pracę.

Postanowienia uchwały XII/189 dopuszczają też możliwość podpisania przez trenera z klubem innej umowy cywilnoprawnej, niebędącej kontraktem trenerskim, np. umowy wizerunkowej. Należy jednak pamiętać o tym, że osoby takie nie są objęte ochroną prawną związku wynikającą z tejże uchwały. Przepisy uchwały zgodnie z art. 1 ust. 4 stosuje się odpowiednio także w relacjach między wojewódzkimi związkami piłki nożnej a trenerami świadczącymi na rzecz ich reprezentacji usługi trenerskie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 70  Strona 71  Strona 72

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TrainerPRO to nowy na rynku projekt autorstwa Marcina Gabora, który opiera się na współpracy z trenerami oraz klubami piłkarskimi – od ekstraklasy po IV ligę. Jednym z głównych zadań agencji analityczno-doradczej jest dopasowanie charakterystyki szkoleniowców do kryteriów wyznaczonych przez klub poszukujący nowego szefa sztabu trenerskiego.