MAGAZYN TRENERA

Minister Mucha ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. działań z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Najbliższe terminy składania ofert to 31 marca i 30 czerwca 2013 r.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

  1. Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i fi nałów MMM (KWJ, KWM);
  2. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm, LZS);
  3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego (acss);
  4. Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu;
  5. Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego;
  6. Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM);
  7. Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w: a) igrzyskach paraolimpijskich, b) igrzyskach głuchych, c) MŚ i ME w sportach nieobjętych programami IP i IG.

Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): do 31.03.2013 r. (realizacja zadań 1-6 od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30.06.2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.). Więcej informacji na: http://bip.msit.gov.pl

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

W 2011 roku w czasopiśmie „Journal of Applied Physiology” ukazał się artykuł autorstwa Joynera i wsp., poświęcony rozważaniom nad możliwością „złamania” bariery 2 godzin w biegu maratońskim.

Rywalizacja sportowa jest prototypem wszelkiego współzawodnictwa pomiędzy ludźmi. Nasz gatunek walczył i ścigał się w różnych aspektach swojego bytu jeszcze długo przed antycznymi igrzyskami, które formalizowały taką rywalizację. Chociaż grywalizacja ma swoje korzenie w sporcie, to jednak nie sport, a przemysł komputerowy przeniósł ją na kolejny poziom. Badania nad grami komputerowymi pozwoliły lepiej zrozumieć ten fenomen. Jak je odnieść do sportu?