Umiarkowany wysiłek fizyczny w ciąży jest jak najbardziej dozwolony. Sytuacja nie jest jednak tak oczywista w przypadku kobiet trenujących sport wyczynowo, które po zajściu w ciążę chciałyby kontynuować treningi.

Obecnie coraz częściej zdarza się, że wysokiej klasy zawodniczki po zajściu w ciążę starają się kontynuować trening. Chcą go też ponownie podjąć – o odpowiednio mniejszym obciążeniu – i możliwie szybko uzyskać poziom wytrenowania po urodzeniu dziecka. Oczywiście, konieczne wydaje się, aby wszystkie kobiety w ciąży stosowały ćwiczenia fizyczne, ale tylko takie ich rodzaje i z taką częstotliwością, aby móc je skorelować z przebiegiem ciąży, współistniejącymi schorzeniami i powikłaniami oraz przeciwwskazaniami lekarskimi.

Według dawniejszych szkół, opartych raczej na przesłankach teoretycznych, zawodniczki powinny zrezygnować z czynnego uprawiania sportu, gdy tylko okaże się, że oczekują dziecka. Tymczasem jest wręcz przeciwnie, bo takie nagłe zaprzestanie treningów mogłoby wywołać jeszcze gorsze skutki. Aktywność sportowa w ciąży musi być nieco ograniczona, ale nie brak przykładów, kiedy bardzo intensywne uprawianie nawet trudnych dyscyplin sportowych nie przeszkadzało zawodniczkom donosić ciąży i pomyślnie urodzić.

W życiu sportowców nie ma mniej ważnych sezonów – są sezony ważne i ważniejsze (olimpijskie). Sportsmenki nieraz zachodzą w ciążę, a nawet ją planują u szczytu swojej kariery, często właśnie w trakcie sezonu objętego kalendarzem najważniejszych imprez sportowych. Nasuwają się więc pytania: czy decyzja o kontynuacji treningu i udziale w zawodach jest związana z ryzykiem? A może ciążę można wykorzystać do poprawy wyników sportowych? Nie ma oczywistych danych wskazujących, że intensywny trening sportowy wpływa negatywnie na zdrowie matki i rozwijającego się płodu. Podkreśla się jednak realne niebezpieczeństwa dla prawidłowego rozwoju płodu, związane z nadmiernym obciążeniem wysiłkowym kobiet w ciąży, spowodowane np. hipertermią lub niedotlenieniem.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 0

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Trening fizyczny – bez względu na formę i intensywność – jest obarczony ryzykiem urazu. Kontuzja może się przytrafić każdemu, niezależnie od tego, czy trenuje wyczynowo, czy też rekreacyjnie. Dla sportowca jest sporym problemem – w większości przypadków konieczne staje się zmniejszenie intensywności treningu, a często należy go całkowicie zaniechać.

Celem badań hiszpańskich naukowców było porównanie efektywności dwóch odmiennych modeli periodyzacji treningu – tradycyjnego (traditional periodization – TP) i blokowego (block periodization – BP) w zakresie zmian wydolności fizycznej i sprawności specjalnej kajakarzy klasycznych wysokiej klasy – członków kadry narodowej Hiszpanii.