Anemia to choroba powszechnie znana i najczęściej kojarzona z nieodpowiednim odżywianiem. Choć przyczyn anemii może być wiele – podobnie jak jej rodzajów, to wszystkie mają jednak wspólny efekt, jakim jest zbyt mała liczba czerwonych krwinek. U sportowców może przyczynić się do nagłych zasłabnięć, pojawiania się tzw. mroczków przed oczach oraz duszności.

Anemia, inaczej zwana niedokrwistością, to zespół różnych objawów i ich następstw wynikających z obniżonego poziomu hemoglobiny we krwi. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, niedokrwistością określa się spadek stężenia hemoglobiny poniżej 11 g/dl u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6 lat, poniżej 12 g/dl u dzieci 6–14-letnich, poniżej 13 g/dl u mężczyzn oraz poniżej 12 g/dl u kobiet. Niedokrwistość – w zależności od stężenia hemoglobiny – można określać jako łagodną, umiarkowaną lub ciężką. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nawet niewielkie obniżenie stężenia hemoglobiny we krwi rzędu 1-2 g/dl może spowodować spadek wydolności o 20%, a zatem profilaktyka niedoboru żelaza, które jest konieczne do produkcji hemoglobiny, nabiera szczególnego znaczenia.

Zbyt mała liczba krwinek czerwonych jest kolejnym laboratoryjnym wykładnikiem niedokrwistości. Dolna granica normalnej liczby krwinek czerwonych wynosi dla mężczyzn 4 200 000/mm3, a dla kobiet – 3 600 000/mm3. Jak wiadomo, krwinki czerwone są odpowiedzialne za wymianę gazową w organizmie, czyli transport tlenu do komórek i częściowe odprowadzanie dwutlenku węgla, a także za dostarczanie witaminy A, C, B12, B6, żelaza i kwasu foliowego. Niedobór erytrocytów prowadzi do ogólnego niedotlenienia tkanek, co w przypadku sportowców wiąże się również z niedotlenieniem mięśni i szybszym ich zakwaszaniem.

Jako kryterium rozpoznawcze anemii podawana jest również obniżona wartość hematokrytu, czyli wskaźnika obrazującego stosunek objętości krwinek czerwonych do całkowitej objętości krwi. W tym przypadku za dolną granicę normy przyjmuje się wartości 40-42% dla mężczyzn oraz 36–37% dla kobiet. Bardzo często obniżenie wartości hematokrytu obserwuje się u sportowców dyscyplin wytrzymałościowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 68  Strona 69  Strona 70  Strona 71

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Wiele osób związanych ze sportem od dawna podejrzewało, że stosowanie soku z czerwonych buraków pomaga sportowcom w osiąganiu lepszych rezultatów. Jednak przez wiele lat były to tylko przypuszczenia, które nie zawsze traktowano poważnie. Obecnie wiele badań naukowych potwierdza, że związki zawarte w burakach mogą dawać znaczne korzyści, obniżając np. koszt energetyczny wysiłku. Jako najbardziej wartościowy składnik wymienia się azotany, o których wiadomo, że mają właściwości ergogeniczne. Czy zatem warto więc...