Magazyn Trenera Nr 53 Listopad / Grudzień 2017
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 84 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 84 Next Page
Page Background

Centrum OLIMPIAKOS

zaprasza na kursy z zakresu:

Trener personalny

; %*&5&5:,À 4103508À

8 3Ùï/:$) .*"45"$) 0-4,*Ċ

634: 1308"%;À .Ċ*/Ċč

Mgr Justyna Mizera

– znany

* $&/*0/: %*&5&5:, 10/"%

A> .&%"-*45Ù8 .*453;0458

á8*"5" 03"; 0-*.1*+$;:,Ù8Ċ

;Ë45: (0á 130(3".Ù8

8 03"; Ċ

6503,"

,4*Àï,* ę *&5&5:," 4103508"ĒĊ

;$;&(Ùp: /"č 888Ċ0-*.1*",04Ċ03(Ċ1-

3 3;:4;50' *;&3"

İ <;+0-0(

4103508:ĉ 53&/&3 1&340/"-/:

13"$6+À$: ; 0-*.1*+$;:,".*

03"; 1*p,"3;".*ĉ "6503

#&454&--&3" ę *&("/*& +&45

13045&Ē 03"; ,4*Àï,* ę *&5&5:,"

4103508"Ēĉ &,41&35 0-4"5

&84 03"; @BĊ

; %*&

8 3Ù

Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że żywienie

odgrywa największą rolę w poprawie jakości

naszego życia, powinien koniecznie przeczytać

tę książkę. Dla sportowców wyczynowych

powinna być lekturą! Gorąco polecam!

Andrzej Supron