Czasy się zmieniają, idziemy z postępem, nie oglądamy się wstecz, bo i po co; tylko szkoda, że nie zawsze potrafimy dostosować do rzeczywistości wartości naprawdę potrzebne. Czy naprawdę uważamy, że są zbędne? Kiedy, wprowadzając różne programy upowszechniania sportu, szukamy rozwiązań, aby młodzież do sportu powszechnego i wyczynowego, do dyscyplin olimpijskich przyciągnąć? Ilu mamy co roku nowych adeptów poszczególnych sportów olimpijskich?

O czym mowa?

Ano o najważniejszym wielkim święcie sportowym w skali kraju dla tysięcy młodych zawodników, o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, o wcześniejszych Ogólnopolskich Spartakiadach Młodzieży. Czyli o uczestnikach wielkiego sportowego święta z całej Polski, którzy mieli okazję spotkać się w jednym miejscu, w tym samym, zbliżonym czasie i poznać przedsmak rywalizacji sportowej – na razie na swoim poziomie, aby wyzwolić w sobie dążenie do celu jakim są osiągnięcia sportowe i życiowe. O wielkim święcie sportowym dla ich trenerów, sędziów, działaczy oraz organizatorów tych przedsięwzięć, w których czynnie uczestniczyły w dużej skali władze państwowe, wojewódzkie i samorządowe oraz wielu przyjaciół sportu i sponsorów. O imprezie, podczas której, zarówno na uroczystości centralnej jak i w uroczystościach otwarcia poszczególnych sportów, obowiązuje ceremoniał ślubowania zawodników i przyrzeczenia sędziów, apel olimpijski, odegranie hymnu olimpijskiego. O imprezie, która była przedsmakiem, miniaturą tego, co można przeżyć w najważniejszej imprezie w życiu każdego sportowca – Igrzyskach Olimpijskich.

Dziś, w 2015 roku, mamy ogłoszony przez ministerstwo dla polskich związków sportów olimpijskich nabór wniosków w ramach programu dofinansowania ze środków FRKF związanych z organizacją zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w sportach letnich w roku 2015 roku. Oczywiście, te związki w ramach swoich wewnętrznych procedur konkursowych wyłonią, już wyłoniły, najlepszych kandydatów na organizatorów, którym jako podmiotom zrzeszonym w jego strukturach, za zgodą ministra będzie można powierzyć realizację zadania. Tak więc, zamiast ogólnopolskiego wydarzenia sportowego w rozumieniu spójności miejsca i czasu, w ramach którego były rozgrywane poszczególne sporty, z reguły na terenie jednego województwa, teraz będziemy mieć rozstrzelone po kraju poszczególne sporty w różnych miejscach i terminach w przeciągu 2-2,5 miesiąca. Bo wcześniej było tak, że organizatorami były interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe, konkursy na organizację OOM wygrywały poszczególne województwa, czyli samorządy wojewódzkie, a zaangażowane były w organizację samorządy lokalne, na terenie których były rozgrywane poszczególne dyscypliny. Jednak były to nasze „rodzime małe wioski olimpijskie, miasteczka olimpijskie”, a dziś ile ich będzie? Tyle, w ilu miejscach poszczególne polskie związki sportowe przeprowadzą rywalizację OOM czyli Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych. A gdzie ci młodzi ludzie mają poczuć sportowego olimpijskiego ducha? Bo na pewno nie w rozgrywanych zawodach, tak jak podczas pozostałych z kalendarzy imprez pzs. W każdym razie, moim zdaniem, ranga OOM upada, nie ma już sportowego centralnego święta, spotkania o charakterze ogólnopolskim, olimpijskim jak kiedyś. Po prostu pewna idea odchodzi do lamusa. Nazwa sama w sobie nic nie znaczy, jeśli nie jest poparta odpowiednią formułą.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 79  Strona 80

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Współpraca ze sportowcem wymaga od psychologa nie tylko umiejętności profesjonalnych, lecz także znajomości konkretnej dyscypliny sportu i jej specyfiki oraz stałej refleksji nad poziomem własnej pracy. Zainteresowanie tą dziedziną psychologii jest w Polsce coraz bardziej widoczne, kierunki kształcenia w tym zakresie otwierają kolejne uczelnie, a oferta szkoleń jest imponująca. Istnieją olbrzymie możliwości poszerzania wiedzy i zastosowania psychologii do poprawiania osiągnięć sportowych.